تاریخچه گرمدره

از بیش از صد سال پیش گرمدره در قالب یک روستای خوش آب و هوا، در محدوده استان تهران که آن زمان شامل تهران، شمیرانات، کرج و قزوین میشد شکل گرفت، سالها بعد با توسعه جمعیت و گسترش تقسیم بندی های جغرافیایی دهستان گرمدره از پیوستن پنج روستای گرمدره، کوهک، امیرآباد، ناصریه و سعادتیه شکل گسترده تری بخود گرفت تا اینکه در سال ۱۳۸۳ شهر گرمدره در محدوده استان البرز تشکل گردید.

فهرست