محمدجواد واثق

جلسه “تشکیل مجمع خیرین شهر گرمدره” در محل سالن جلسات این شورا برگزار گردید، در این جلسه اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر گرمدره…
فهرست